Artykuły prasowe | Historia | Informacje dla wszystkich roczników | Zarząd Klubu
UKS Ikar Racibórz » Historia drukuj

Historia UKS Ikar Racibórz 

 

19 osób będących pracownikami Gimnazjum nr2 w Raciborzu zakłada UKS Ikar Racibórz.


5 września 2000 r. ,  powstaje Statut Klubu , pierwszy. Założenie UKS Ikar Racibórz
Rejestracja naszego Statutu – 16.10.2000 przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu.
Komitet Założycielski – 19.10.2000 wnosimy wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji – mamy numer : 277957186 (jesteśmy stowarzyszeniem).
Na Wolnym Zebraniu Członków Klubu , powstaje Zarząd Klubu : prezes – Tomasz Trzęsiński , wiceprezes – Maciej Pitry , sekretarz – Katarzyna Bartkowiak – Bucyk , członek zarządu – Ludmiła Nowacka , członek zarządu – Henryk Sapała . Komisja Rewizyjna : przewodniczący – Andrzej Kowalski , sekretarz – Izabela Trzęsińska , członek komisji – Marcina Pordzik. Zarząd pełni funkcje w latach : 2000 – 2002 .
23 października 2001 , następuje zmiana sekretarza klubu , zostaje : Jarosław Gasilewski .
25 listopada 2002 , powstaje Zarząd Klubu na lata : 2002 – 2004 , oto skład : prezes klubu – Tomasz Trzęsiński , wiceprezes – Maciej Pitry , sekretarz – Jarosław Gasilewski ,  członkowie zarządu : Ludmiła Nowacka , Henryk Sapała , Katarzyna Bartkowiak – Bucyk , Marek Setkiewicz. Skład komisji rewizyjnej : przewodniczący : Andrzej Kowalski , sekretarz – Izabela Trzęsińska , członek komisji – Marcin Pordzik.
2 kwietnia2003 -  jesteśmy zgłoszeni do Śląskiego Związku Lekkoatletycznego w Katowicach , przez Jarosława Gasilewskiego.
Zakładamy konto klubowe , Bank Spółdzielczy w Krzanowicach – 9 czerwca 2003.
14 stycznia 2004 , ustalanie składki członkowskiej , rocznej – 10 zł
12 maja 2004 , otrzymujemy pierwszą dotację z miasta – 1.000 zł
5 listopada 2004 , Zarząd Klubu , dostaje absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu i Komisji Rewizyjnej.
5 listopada 2004 ; poprawiamy obecny Statut Klubu , wychodzi w życie nowy Statut Klubu.
5 listopada 2004 ; Wybór nowych władz klubowych , w skład zarządu na lata 2004 – 2008 wchodzą ; skład Zarządu Klubu : prezes – Tomasz Trzęsiński ,  wiceprezes – Iwona Krużołek , sekretarz – Jarosław Gasilewski , członkowie zarządu : Ludmiła Nowacka , Katarzyna Bartkowiak – Bucyk , Henryk Sapała , Marek Setkiewicz , skład komisji rewizyjnej : przewodniczący : Andrzej Kowalski , sekretarz – Krzysztof Jakubowski , członek komisji – Marcin Pordzik.
Na dzień 31 grudnia 2004 , klub zrzesza 22 członków , głównie pedagodzy szkolni gimnazjum, oraz uczniowie.
5 stycznia 2005 , ustalamy składkę członkowską roczną w wysokości – 10 zł .
2 kwietnia 2005 , wynik finansowy klubu – 129,20 zł .
8 czerwca 2005 , zmiana składu Zarządu Klubu , przyjmujemy rezygnację Jarosława Gasilewskiego jako sekretarza. Sekretarzem zostaje Andrzej Marców.
9 maja 2005 , klub otrzymuje dotacje od Miasta Racibórz w wysokości – 3.000 zł          (z profilaktyki alkoholowej)
20 października 2005 przenosimy konto klubowe do Banku Spółdzielczego w Raciborzu.
Na I Walnym Zebraniu Członków Klubu , utworzony zostaje , Zarząd Klubu : Tomasz Trzęsiński, Maciej Pitry ,  Katarzyna Bartkowiak – Bucyk .
5 stycznia 2006 , ustalamy składkę roczną w wysokości 10 – zł
11 stycznia 2006 , wynik finansowy – 75,01 zł
14 lutego 2007 ustalenie wysokości składki członkowskiej rocznej na rok 2007,
14 lutego 2007 , wynik finansowy na rok 2006 , wynosi – 92,55 zł
14 lutego 2007 , Walne Zebranie Członków Klubu , kadencja 2007 – 2008 : prezes – Tomasz Trzęsiński , wiceprezes – Iwona Krużołek , sekretarz – Radosław Sochacki , członkowie zarządu – Andrzej Marców , Krzysztof Jakubowski , Henryk Sapała , Agnieszka Gawliczek. Komisja Rewizyjna : przewodniczący – Andrzej Kowalski , sekretarz – Krzysztof Chrupajło, członek komisji – Marcin Pordzik
14 lutego 2007 , zmiana składu komisji rewizyjnej , powołuje się na sekretarza Krzysztofa Chrupajłę
14 lutego 2007 , zmiana składu komisji rewizyjnej , odwołuje się sekretarza Krzysztofa Jakubowskiego
14 lutego 2007 , zmiana składu Zarządu Klubu : powołuję się na członka zarządu : Agnieszkę Gawliczek , Krzysztofa Jakubowskiego , Andrzej Marców – sekretarz klubu oraz Radosława Sochackiego
14 lutego 2007 , odwołuje się z funkcji członka składu Zarządu Klubu :Ludmiłę Nowacką, Katarzynę Bartkowiak – Bucyk , Marka Setkiewicza , Andrzeja Marcowa
4 stycznia 2008 , ustalenie składki członkowskiej rocznej – 10 zł
1 lutego 2008 , wynik finansowy za rok 2007 , wynosi – 101,02 zł
21 listopad 2008 , wybory Zarządu Klubu na lata 2008 – 2012 ; Zarząd Klubu : prezes – Tomasz Trzęsiński , wiceprezes – Iwona Krużołek , sekretarz – Radosław Sochacki , skarbnik – Agnieszka Gawliczek , członkowie zarządu : Andrzej Marców , Elwira Tytko , Adam Karpiniec ; komisja rewizyjna : przewodniczący – Krzysztof Chrupajło , sekretarz – Andrzej Kowalski , członek komisji – Henryka Sapała
5 stycznia 2009 , ustalenie składki członkowskiej rocznej – 10 zł
1 lutego 2009 , wynik finansowy za rok 2008 , wynosi – 100,00 zł
Klub działa tylko z uczniami : przedszkolaki , szkoła podstawowa i gimnazjum
1 września 2009 , poprawiamy Statut Klubu
8 stycznia 2010 , ustalenie składki członkowskiej rocznej – 10 zł
27 kwietnia 2010 , nawiązujemy współpracę z PWSZ w Raciborzu , korzystamy z boiska
Od 01.03.2010 do 31.12.2010 ; realizujemy projekt: „ Zagospodarowanie czasu wolnego …”
4 stycznia 2011 , ustalenie składka roczna członka – 10 zł ,
7 stycznia 2011 , poprawiamy Statut Klubu – aktualny
1 lutego 2011 , wynik finansowy na rok 2010 , -294,84 zmniejszy fundusz statutowy
15 czerwca 2011 , przyjmujemy w poczet zawodników , którzy zadeklarowali się
4 listopada 2011 , przyjął dobrowolną rezygnację Andrzeja Marcowa
4 listopada 2011 , na drodze kooptacji przyjęliśmy w poczet Zarządu Klubu Marka Żurka
1 września 2011 , umowa najmu na strojach sportowych z PWSZ
15 września 2011  , przyjmujemy w poczet zawodników , którzy zadeklarowali się
2 grudnia 2011 udział w Wolontariacie
22 grudnia 2011 podpisanie umowy z Nową Rudą , obóz zimowy
30.01 – 03.02.2012 obóz zimowy Nowa Ruda
1 lutego 2012 wynik finansowy za rok 2011 , -56,67 zł zmniejszy fundusz statutowy
2 lutego 2012 przystępujemy do konkursu Nivea
17 lutego 2012 udział w V Galii Sportowców
28 marca 2012 , spotkanie z rodzicami , sala g2 – przy kawie i herbacie
28 marca 2012 składka członkowska roczna 10 zł , dla zawodników od rocznika 1997 do 2005 , wynosi 30 zł , dla rocznika 2006 do 2008 wynosi 20 zł – składkę uiszczamy do 15 każdego miesiąca
18 lutego 2012 , uczestniczymy , przedstawiciele w II Karnawałowy Bal Sportowców
18 kwietnia 2012 , podpisujemy współpracę z PKS Travel Bus , środki z projektu
9 maja 2012 , spotkanie organizacyjne z rocznikiem 1996/97 sala g2
16 czerwca 2012 , udział w turnieju w Kuźni Raciborskiej
25 czerwca 2012 powołanie zawodników , Kamil Koczor i Nataniel Wybraniec , kadra podokręgu
29 czerwca 2012 pismo odnośnie sponsoringu , do Ramety
28.07 – 04.08.2012 , obóz letni Nowa Ruda
30 sierpnia 2012 umowa najmu boiska PWSZ
8 listopada 2012 porozumienie o współpracy z G2 , pismo podpisane
16 listopada 2012 podpisanie umowy z OSiR Racibórz , udostępnienie Hali Arena

21 listopada 2012 wybory Zarządu Klubu na lata 2012 – 2016 ; Zarząd Klubu : prezes – Tomasz Trzęsiński , wiceprezes – Marek Żurek , sekretarz – Wojciech Gawliczek , skarbnik – Agnieszka Gawliczek , członkowie zarządu : Andrzej Kasprzycki , Izabela Trzęsińska , Michał Tokarski ; komisja rewizyjna : przewodniczący – Grzegorz Frydrych, sekretarz – Artur Pendzich , członek komisji – Piotr Cyganek.

2 lipiec 2013 - Jesteśmy członkiem Śląskiego Związku Piłki Nożnej

24 sierpień 2013  najstarsza grupa rywalizuje w : REGIONALNA LIGA JUNIORÓW GR. 1
Kolejka: 1 UKS IKAR RACIBÓRZ- RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA

Sezon 2013/14 - Trampkarze - 2001/2004

Sezon 2013/14 - Młodziki - 2002/2006

Obóz Piłkarski - nad polskim morzem Sianożęty - 2014

Sezon 2014/15 - III Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych - 1998/ młodsi

Sezon 2014/15 - III Liga Wojewódzka Trampkarzy - 2000/ młodsi

Sezon 2014/15 -  Liga Młodzików - 2003/ młodsi

16 stycznia 2015 - Spotkanie Walnego Zebrania Członków Klubu UKS IKAR RACIBÓRZ 

Obóz Piłkarski - nad polskim morzem Sianożęty - 2015

Sezon 2015/16 - jesień/wiosna - III liga Wojewódzka Juniorów Młodszych - 1999/młodsi

Sezon 2015/16 - jesień/wiosna -  Podokręgowa Liga Trampkarzy 2002/młodsi

Obóz Piłkarski - nad polskim morzem Sianożęty - 2016

10 sierpień 2016 - najstarsza grupa Juniorów 1999/2001 - będzie w sezonie 2016/17 - jesień/wiosna - reprezentowała klub piłkarski KS Unia Racibórz - współpraca jak na razie rok. 

Sezon 2016/17 - II Liga Wojewódzka Juniorów - 1998/młodsi

Sezon 2016/17 - III Liga Wojewódzka Trampkarzy - 2002/młodsi - grupa będzi rozgrywała mecze na boisku przy ul. Sudeckiej 2 w Raciborzu - LKS Wicher Płonia.

8 sierpień 2016 - w ramach współpracy z klubem KS Unia Racibórz - nasi najstarsi zawodnicy w klubie : Mateusz Trzęsiński [17 lat] oraz Mateusz Płaczek [17 lat] rozpoczęli treningi z zawodnikami seniorów - KS Unia Racibórz [IV Liga].

 

 

 


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0